2.800¥
235¥
1.990¥
79¥
2.870¥
2.870¥
95¥
180¥
2.870¥
2.455¥
93¥
93¥
99¥

Phở Gà Vifon 65g – Hộp

(Trọng lượng) 2300 gam

2.315¥
2.900¥
2.453¥
125¥
85¥
335¥

Phở Gà Vifon 65g – gói

(Trọng lượng) 65 gam

79¥
0
GIỎ HÀNG CỦA BẠN