640¥
980¥
1.040¥
600¥
770¥
490¥
1.030¥

Ruột Non 小腸 – 300g

(Trọng lượng) 300 gam

309¥

khấu Đuôi 直腸丸 – 300g

(Trọng lượng) 300 gam

420¥

Dồi Trường 子袋 – 300g

(Trọng lượng) 300 gam

435¥

Tim Heo 豚心臓 – 300g

(Trọng lượng) 299 gam

268¥

Cuống Họng 豚ノド – 300g

(Trọng lượng) 300 gam

224¥

Tai Heo 豚耳 – Túi

(Trọng lượng) 500 gam

300¥

ĐUÔI HEO 豚テール – 500g

(Trọng lượng) 500 gam

290¥

Gan Heo 豚肝臓 – 300g

(Trọng lượng) 300 gam

231¥

Diềm Gan ハラミ – Kg

(Trọng lượng) 1 kg

890¥
580¥
1.050¥
980¥
890¥
0
GIỎ HÀNG CỦA BẠN