1.100¥
850¥
650¥
- 10%
280¥
800¥
1.080¥

Tiết Heo

(Trọng lượng) 0.5 kg

1.600¥

Thịt Thủ Heo

(Trọng lượng) 1 kg

950¥
600¥
490¥
1.030¥

Diềm Gan ハラミ – Kg

(Trọng lượng) 1 kg

890¥
599¥
1.050¥
- 11%

Sườn Heo 豚バックリブ

(Trọng lượng) 1 kg

1.019¥

Lưỡi Heo

(Trọng lượng) 1 kg

1.300¥

Mũi Heo

(Trọng lượng) 1 kg

770¥

Set Lòng 7 Món ホルモンセット

(Trọng lượng) 1.5 gam

1.350¥

Dạ Dày Heo 生胃袋

(Trọng lượng) 600 gam

510¥
1.000¥
0
GIỎ HÀNG CỦA BẠN