1.250¥

Trứng Vữa

(Trọng lượng) 0.2 gam

30¥
2.300¥
630¥
1.400¥
- 9%

Mề Gà 砂肝

(Trọng lượng) 1 kg

600¥
880¥

Vịt Quay 焼き鴨

(Trọng lượng) 1 kg

2.040¥

Vịt 冷凍鴨肉 – Vịt Cắt Sẵn

(Trọng lượng) 1.7 kg

1.430¥
1.330¥
- 12%

Tim Gà 1Kg

(Trọng lượng) 1 kg

484¥

Gà Không Đầu

(Trọng lượng) 1 kg

550¥

Đùi Gà チキンレッグ

(Trọng lượng) 1 kg

750¥

Gà Ủ Muối Mắc Khén

(Trọng lượng) 1100 gam

1.250¥

Gà Ủ Muối Sả Chanh

(Trọng lượng) 1100 gam

1.250¥

Vịt 冷凍鴨肉 – Vịt Nửa Con

(Trọng lượng) 700 gam

715¥

Đùi Gà Ủ Muối 4 Đùi

(Trọng lượng) 500 gam

995¥

Cánh Gà Ủ Muối 8 Cánh

(Trọng lượng) 500 kg

735¥

Trứng Gà lộn

(Trọng lượng) 10 gam

90¥
0
GIỎ HÀNG CỦA BẠN