770¥
420¥
1.430¥
790¥
1.330¥

Tim Gà 1Kg

(Trọng lượng) 1 kg

550¥

Gà Không Đầu

(Trọng lượng) 1 kg

550¥

Đùi Gà チキンレッグ

(Trọng lượng) 1 kg

750¥

Gà Ác Size L

(Trọng lượng) 800 gam

1.240¥

Gà Ủ Muối Mắc Khén

(Trọng lượng) 1100 gam

1.250¥

Gà Ủ Muối Sả Chanh

(Trọng lượng) 1100 gam

1.250¥

Vịt 冷凍鴨肉 – Vịt Nửa Con

(Trọng lượng) 700 gam

715¥

Đùi Gà Ủ Muối 4 Đùi

(Trọng lượng) 500 gam

995¥

Cánh Gà Ủ Muối 8 Cánh

(Trọng lượng) 500 kg

735¥

Trứng Gà lộn

(Trọng lượng) 10 gam

95¥
Hết hàng
Hết hàng

Gà Ủ Muối Hoa Tiêu

(Trọng lượng) 1100 gam

1.250¥
Hết hàng
0
GIỎ HÀNG CỦA BẠN