640¥
880¥
1.550¥
490¥
770¥
980¥
1.650¥
1.040¥
600¥
770¥
420¥
1.430¥
1.500¥
790¥
1.330¥
1.370¥

Thịt Heo Rừng Có Da

(Trọng lượng) 1 kg

1.600¥

Tim Gà 1Kg

(Trọng lượng) 1 kg

550¥

Gà Không Đầu

(Trọng lượng) 1 kg

550¥
490¥
0
GIỎ HÀNG CỦA BẠN