Giò Gà VietnamDeli 450g

(Trọng lượng) 500 kg

1.090¥
1.030¥
1.170¥
1.120¥
1.170¥
360¥
370¥
1.090¥
1.200¥
1.150¥
1.020¥
1.020¥

Xôi Chim 700g

(Trọng lượng) 0.5 gam

1.350¥
1.065¥

Chả Mực 450g

(Trọng lượng) 450 gam

1.150¥

Nem Nướng 500g

(Trọng lượng) 500 gam

1.170¥

Nem Chua Tươi 520g

(Trọng lượng) 520 gam

1.350¥
740¥
1.159¥
1.065¥
0
GIỎ HÀNG CỦA BẠN