699¥
1.065¥

Chả Bò Lá Lốt 500g

(Trọng lượng) 500 gam

1.390¥

Chả Cá Ba Sa Chiên 500g

(Trọng lượng) 500 gam

770¥

Nem Nướng 500g

(Trọng lượng) 500 gam

1.170¥

Dăm Bông Đùi 530g

(Trọng lượng) 530 gam

1.199¥

Giò Me 530g

(Trọng lượng) 530 gam

1.065¥

Chả Giò Rế ネット春巻き 400g

(Trọng lượng) 400 gam

740¥
1.159¥
1.065¥

Giò Bò ベトナム風牛肉ハム 400g

(Trọng lượng) 400 gam

1.000¥

Pate Heo パーテ ポーク 500g

(Trọng lượng) 500 gam

975¥
690¥

Lạp Xưởng サラミ 450g

(Trọng lượng) 450 gam

1.230¥

Giò Tai ポークハム 400g

(Trọng lượng) 400 gam

860¥

Bò Viên Gân ビーフボール 200g

(Trọng lượng) 200 gam

625¥

Chả Lụa 揚げポークハム 450g

(Trọng lượng) 450 gam

915¥

Giò Lụa ポークハム 400g

(Trọng lượng) 400 gam

825¥

Giò Sống 生ハム 500g

(Trọng lượng) 500 gam

880¥

Chả Quế シナモン ハム 450g

(Trọng lượng) 450 gam

919¥
0
GIỎ HÀNG CỦA BẠN